Programi obuka

Stručnjaci SRMEK-a su u saradnji sa QualityAustria iz Beča razvili programe obuke za održavanje i unapređenje integrisanih sistema upravljanja.
Seminari se održavaju kao javni, ali i kao in-house u preduzećima za grupe do 24 polaznika. Koncipirani su kao kombinacija razjašnjavanja zahteva standarda i vežbi na konkretnim primerima iz prakse.Index Naziv seminara Dana
QA 1 Zahtevi standarda ISO 9001:2015 2
QA 2 Dokumentovanje sistema kvaliteta 1
QA 3 Tehnike modeliranja procesa 2
QA 4 Metodologija definisanja ciljeva 2
QA 5 Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom 1
QA 6 Merenje zadovoljstva kupca 1
QA 7 ISO 19011 - Interne provere kvaliteta 2
QB 1 Kontrolisanje i ispitivanje 1
QB 2 Auto kontrola 1
QB 3 Etaloniranje merne opreme 1
QB 4 Upravljanje tehnološkim procesima 1
QB 5 Upravljanje projektom 3
QB 6 Upravljanje marketingom 1
QB 7 Upravljanje nabavkom 1
Index Naziv seminara Dana
QTS 1 Razumevanje zahteva standarda IATF 16949:2016 2
QTS 2 Obuka internih auditora za IATF 16949:2016 3
QTS 3 Planiranje kvaliteta prema APQP metodologiji 2
QTS 4 Postupak odobravanja proizvodnje dela - PPAP 1
QTS 5 Analiza sistema merenja - MSA 1
QTS 6 Tehnike za primenu IATF 16949: APQP, PPAP, MSA, SPC i FMEA, zajedno 4
Index Naziv seminara Dana
QI 1 EMS - Kako primeniti zahteve standarda ISO 14001 2
QI 2 Sistem HACCP - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke 2
QI 3 ISO 45001 - Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu 2
QI 4 ISO 17025 - Merna nesigurnost metoda ispitivanja 2
QI 5 Upravljanje i razvoj ljudskih resursa 1
QI 6 Interni auditor za akreditaciju laboratorije (prema ISO/IEC 17025) 2
Index Naziv seminara Dana
QT 1 Tehnike za poboljšanje kvaliteta 2
QT 2 SPC - Statistička kontrola procesa 2
QT 3 FMEA - Analiza grešaka i njihovih posledica 2
QT 4 Troškovi kvaliteta 1

Prednosti e-Obuke u odnosu na tradicionalan način:

  • Omogućava stalno učenje (Lifelong learning) i profesionalno usavršavanje.
  • Polaznici uče nezavisno, vlastitim tempom, na mestu i u vremenu koje sami odaberu.
  • Vlastiti tempo - polaznici kurseva prolaze kroz materijal za obuku brzinom koja njima odgovara i koliko god puta žele.
  • Polaznici sami biraju mesto obuke – u zavisnosti od medija za distribuiranje materijala za obuku može se učiti od kuće, sa posla, fakulteta...
  • Učestvovanje u najkvalitetnijim ili najprestižnijim programima – mogućnost pohađanja kurseva kvalitetnih institucija i onih koje drže poznati stručnjaci bez obzira u kom mestu se oni održavaju.
  • Izbor svog načina učenja – aktivno ili pasivno učenje, različiti nivoi interakcije: “klasični” pisani materijal uz vođenje vlastitih beleški, interaktivne simulacije, diskusija sa ostalim učenicima (e-mail, telekonferencije...), više multimedije - grafike, animacije, zvuka...
  • Praktičan rad sa različitim tehnologijama – stiču se ne samo informacije o onome što se uči, već i dodatna znanja i veštine o korišćenju različitih tehnologija, omogućeno je se polazniku da postigne i zadrži nivo pismenosti za XXI vek.
  • Samostalno učenje i interakcija.