Najčešće postavljena pitanja


EOQ je autonomna, neprofitna asocijacija osnovana pod belgijskim zakonom. EOQ je evropska interdisciplinarna organizacija koja teži efikasnom poboljšanju u sferi kvaliteta u najširem smislu, delujući kao koordinaciono telo i katalizator svojih nacionalnih predstavničkih organizacija (NR). U okviru EOQ mreže organizacija iz evropskih zemalja i širom sveta povezuju se stotine hiljada stručnjaka i kompanija iz oblasti kvaliteta.