Obuke i seminari

Zakazan Prvi EFQM seminar za poslovnu izvrsnost u Srbiji - SRMEK

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije – SRMEK– je za 5-6. oktobar 2018. godine zakazalo I seminar “Razjašnjenje puta ka poslovnoj izvrsnosti - EFQM model” u Beogradu. Predavač je Dr Nenad Savič iz Slovenije, EFQM ambassador, EFQM Assessor Trainer.

Primena međunarodnih standarda u oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti na radu, društvene odgovornosti, upravljanja rizicima i dr. na poslovne procese je postalo nesporna potreba svake kompanije.

Za primenu svih standarda su potrebni razumevanje, resursi, ljudi, vreme. I kada se sve radi po planu rezultati su različiti od firme do firme.

Neke firme se bolje organizuju, motivišu i postižu bolje rezultate od drugih a neke postignu i najbolje rezultate u branši, u državi itd.

Za implementaciju najboljih poslovnih praksi, obuku stručnjaka, ocenjivanje i promovisanje u Evropi i šire nadležna je Evropska fondacija za menadžment kvalitetom - EFQM (European Foundation for Quality Management) - www.efqm.org iz Brisela. EFQM ima partnere u svim razvijenim zemljama Evrope, ima 400 članica najboljih svetskih firmi, ima nekoliko hiljada članova pojedinaca.

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije - SRMEK je ove 2017. godine primljeno za člana EFQM i jedini je njihov nacionalni partner (NPO) za Republiku Srbiju.

Originalni EFQM model poslovne izvrsnosti nije do sada primenjivan u Srbiji, što je velika šteta za našu privredu.

Kako se ide na put poslovne izvrsnosti?

Za organizacije koje žele da primene najbolje poslovne prakse postoji nekoliko seminara i materijali koje treba izučiti.

U nekom trenutku se organizuje ocenjivanje (assessment) od strane kompetentnih ocenjivača koje određuje centrala EFQM prema uspostavljenim pravilima. Praksa je da ocenjivanje izvode specijalisti iz raznih zemalja i time doprinose razmeni i podizanju znanja osoblju u firmi.

Posle ocene se u izveštaju posebno navode poslovni procesi koje treba poboljšati.

U okviru od maksimalno 1000 bodova firma se po etapama prati, ocenjuje i dugoročno vodi ka vrhu poslovne izuzetnosti dok ne dostigne vrh u svojoj branši, zemlji.

Koja je korist od ocenjivanja za poslovnu izvrsnost?

Napredne firme žele da dalje napreduju, da se takmiče, da primene najnovije tehnike i sl.
Kroz učešće stručnjaka firme na EFQM seminarima i učešće firme u ocenjivanju od kompetentnih specijalista pružaju se velike mogućnosti učenja od drugih i to od najboljih.

Čitav proces značajno podiže motivisanost svih u firmi, podiže njihovu svest i posvećenost ostvarenju najviših ciljeva, utiče na postizanje visokih rezultata, podiže vidljivost firme u marketinškom smislu i dr.

Operativno uključenje kompanije

Da bi se firma uključila u proces ocenjivanja po modelu EFQM neophodno je da:

a) rukovodstvo i ključni stručnjaci pohađaju EFQM seminar – 2 dana
“Razjašnjenje puta ka poslovnoj izvrsnosti”
(Za veće firme je racionalno organizovati seminar unutar firme.)

b) prijave se i organizuju ocenjivanje (assessment) svoje firme u okviru EFQM a preko organizacije SRMEK.

Seminar je namenjen mendžment timovima organizacija koji imaju zadatak da razumeju, upravljaju i oblikuju efikasno putovanje ka održivoj organizacionoj izvrsnosti.

Svrha seminara je: razumevanje šta je izvrsnost i kako se ona razvija, izgradnja puta na ličnom i operativnom iskustvu, razumevanje vrednosti i postojeće opcije za izvođenje efikasnog samoocenjivanja, razumevanje kako planirati, kako dati prioritete i upravljati poboljšanjima i započeti aktivnosti, podrška liderima na putu ka izvrsnosti.

Rukovodioci naprednih organizacija treba da uzmu učešće u ovim treninzima i otvore sebi put veće uspešnosti kao što su to uradile najbolje evropske i svetske firme.

POZIVNICA

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije - SRMEK organizuje dvodnevni seminar
Razjašnjenje puta ka poslovnoj izvrsnosti - EFQM model
(Shaping your Excellence Journey – EFQM model)
Datum: 05-06. oktobar 2018. godine, od 09:00 do 16:00 sati u prostorijama Udruženja Milutin Milanković, Maršala Birjuzova 53 (ulaz iz Pop Lukine 1b), Beograd
Predavač:
Dr Nenad Savič, EFQM ambasador, Assessor Trainer

Program seminara:
Obuka je osmišljena kao 8 praktičnih koraka, koji omogućavaju razvoj menadžera koji razumeju i oblikuju uspešan put ka poslovnoj izvrsnosti. Obuka će biti izvedena putem prezentacija, praktičnih i interaktivnih vežbi sa učesnicima.

05.10.2018.

 • Šta je poslovna izvrsnost?
 • Planiranje puta i razumevanje očekivanja zainteresovanih strana
 • Pristupi samoocenjivanju, šta, kako i pregled mogućnosti
 • Određivanje prioriteta za poboljšanja

06.10.2018.

 • Upravljanje poboljšanjima
 • Efikasno upravljanje projektima i planiranje
 • Uloga liderstva i Vaša podrška kao menadžera
 • Značaj EFQM modela izvrsnosti i RADAR logike ocenjivanja

Učesnici dobijaju osveženje i sendvič.

Seminar je namenjen mendžment timovima organizacija koji imaju zadatak da razumeju, upravljaju i oblikuju efikasno putovanje ka održivoj organizacionoj izvrsnosti. Svrha seminara je: razumevanje šta je izvrsnost i kako se ona razvija, izgradnja puta na ličnom i operativnom iskustvu, razumevanje vrednosti i postojeće opcije za izvođenje efikasnog samoocenjivanja, razumevanje kako planirati, kako dati prioritete i upravljati poboljšanjima i započeti aktivnosti, podrška liderima na putu ka izvrsnosti.

Slušaoci dobijaju EFQM certifikat.

Cena: 35.700,00 dinara + PDV po učesniku. Broj mesta je ograničen.

Uplate na žiro račun: 160-349409-31 (Banca Intesa).

Molimo Vas da prijave, za učešće na seminaru, pošaljete najkasnije do 20. septembra 2018. godine. Pozivnicu i prijavni list možete preuzeti OVDE.

Nakon prijave ćete dobiti predračun, a posle plaćanja račun.


Programi obuka

Stručnjaci SRMEK-a su u saradnji sa QualityAustria iz Beča razvili programe obuke za održavanje i unapređenje integrisanih sistema upravljanja.
Seminari se održavaju kao javni, ali i kao in-house u preduzećima za grupe do 24 polaznika. Koncipirani su kao kombinacija razjašnjavanja zahteva standarda i vežbi na konkretnim primerima iz prakse.

e-obuka

Redni brojNaziv kursaKratak sadržajBrošuraPrijavaCena kursa
1SRPS ISO 9001:2015 Tranzicioni kursSveobuhvatan on-line kurs koji vas uvodi u strukturu visokog nivoa za standarde sistema menadžmenta i prikazuje razlike između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015. Prijava18.300 RSD + pdv

Prednosti e-Obuke u odnosu na tradicionalan način

 • Omogućava stalno učenje (Lifelong learning) i profesionalno usavršavanje.
 • Polaznici uče nezavisno, vlastitim tempom, na mestu i u vremenu koje sami odaberu.
 • Vlastiti tempo - polaznici kurseva prolaze kroz materijal za obuku brzinom koja njima odgovara i koliko god puta žele.
 • Polaznici sami biraju mesto obuke – u zavisnosti od medija za distribuiranje materijala za obuku može se učiti od kuće, sa posla, fakulteta...
 • Učestvovanje u najkvalitetnijim ili najprestižnijim programima – mogućnost pohađanja kurseva kvalitetnih institucija i onih koje drže poznati stručnjaci bez obzira u kom mestu se oni održavaju.
 • Izbor svog načina učenja – aktivno ili pasivno učenje, različiti nivoi interakcije: “klasični” pisani materijal uz vođenje vlastitih beleški, interaktivne simulacije, diskusija sa ostalim učenicima (e-mail, telekonferencije...), više multimedije - grafike, animacije, zvuka...
 • Praktičan rad sa različitim tehnologijama – stiču se ne samo informacije o onome što se uči, već i dodatna znanja i veštine o korišćenju različitih tehnologija, omogućeno je se polazniku da postigne i zadrži nivo pismenosti za XXI vek.
 • Samostalno učenje i interakcija.

IATF 16949 Sistem upravljanja kvalitetom u autoindustriji

Index

Naziv seminara

Dana

QTS 1

Razumevanje zahteva standarda IATF 16949:2016

2

QTS 2

Obuka internih auditora za IATF 16949:2016

3

QTS 3

Planiranje kvaliteta prema APQP metodologiji

2

QTS 4

Postupak odobravanja proizvodnje dela - PPAP

1

QTS 5

Analiza sistema merenja - MSA

1

QTS 6

Tehnike za primenu IATF 16949: APQP, PPAP, MSA, SPC i FMEA, zajedno

4

Metode i tehnike

Index

Naziv seminara

Dana

QT 1

Tehnike za poboljšanje kvaliteta

2

QT 2

SPC - Statistička kontrola procesa

2

QT 3

FMEA - Analiza grešaka i njihovih posledica

2

QT 4

Troškovi kvaliteta

1

Integrisani sistemi upravljanja

Index

Naziv seminara

Dana

QI 1

EMS - Kako primeniti zahteve standarda ISO 14001

2

QI 2

Sistem HACCP - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke

2

QI 3

OHSAS 18001 - Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

2

QI 4

ISO 17025 - Merna nesigurnost metoda ispitivanja

2

QI 5

Upravljanje i razvoj ljudskih resursa

1

QI 6

Interni auditor za akreditaciju laboratorije (prema ISO/IEC 17025)

2

ISO 9001 – Uspostavljanje sistema kvaliteta

Index

Naziv seminara

Dana

QA 1

Zahtevi standarda ISO 9001:2008

2

QA 2

Dokumentovanje sistema kvaliteta

1

QA 3

Tehnike modeliranja procesa

2

QA 4

Metodologija definisanja ciljeva

2

QA 5

Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom

1

QA 6

Merenje zadovoljstva kupca

1

QA 7

ISO 19011 - Interne provere kvaliteta

2

QB 1

Kontrolisanje i ispitivanje

1

QB 2

Auto kontrola

1

QB 3

Etaloniranje merne opreme

1

QB 4

Upravljanje tehnološkim procesima

1

QB 5

Upravljanje projektom

3

QB 6

Upravljanje marketingom

1

QB 7

Upravljanje nabavkom

1