Kontakt

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnom izvrsnošću Srbije

Bulevar kraljice Marije 19, 34000 Kragujevac

Telefoni/Fax: 034/302-440, 034/323-686

E-mail:
srmek.association@gmail.com