Najava skupova u organizaciji EOQ i EFQM

Evropska organizacija za kvalitet (European Organization for Quality - EOQ) organizuje 63 kongres kvaliteta (European Quality Congress)

Datum: 23-24 oktobar 2019. godine

Mesto: Lisabon, Portugalija

Više informacija na: https://eoqcongress2019.apq.pt/


Evropska fondacija za menadžment kvalitetom (EFQM) organizuje EFQM forum

Datum: 18-19 oktobar 2018. godine

Mesto: Beč, Austrija

Više informacija na: http://www.efqmforum.org/Osnivanje Udruženja SRMEK

Delujući na ostvarenju vizije osnivača dana 28.11.1997. godine je osnovano Udruženje menadžera kvaliteta Jugoslavije - YUMEK. U toku 20 godina postojanja udruženje je postiglo značajne rezultate na polju obučavanja menadžera i auditora kvaliteta na nivou Republike Srbije (prethodno SR Jugoslavije) i na evropskom nivou (ukupno 160 učesnika) - zajedno sa OVQ (Austrian Association for Quality Assurance), kasnije Quality Austria iz Beča kao članicama EOQ (The European Organization for Quality).

U cilju čvršćeg povezivanja sa EOQ (The European Organization for Quality), EFQM (European Foundation for Quality Management) i drugim važnim organizacijama i partnerima, izvršeno je unapređenje dosadašnjeg statuta i promena naziva udruženja u "UDRUŽENJE ZA MENADŽMENT KVALITETOM I POSLOVNOM IZVRSNOŠĆU SRBIJE" - skraćeno "Udruženje SRMEK".

O Udruženju SRMEK

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnom izvrsnošću Srbije - Udruženje SRMEK je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi delovanja u oblasti međunarodnih standarda za sisteme upravljanja kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću na radu, bezbednošću hrane, informatikom, poslovnom izvrsnošću i drugim, u svim privrednim sektorima i na svim nivoima u Republici Srbiji.

Misija Udruženja

Stvaranje društva u kojem se primenjuju najbolje dokazane poslovne prakse.

Vizija Udruženja

Povezivanjem svih učesnika iz oblasti nauke, teorije i prakse obezbedili bi se uslovi za preuzimanje i primenu najboljih dostignuća u Republici Srbiji. Povezivanje udruženja sa sličnim organizacijama iz Evrope, kao što su EOQ (European Organization for Quality) i EFQM (European Foundation for Quality Management) i sveta obezbediće se uslovi za preuzimanje i primenu najboljih dostignuća iz sveta.

Ciljevi Udruženja

Ciljevi Udruženja su: izučavanje, unapređenje i primena teorije, prakse i kulture upravljanja kvalitetom, bezbednošću na radu, bezbednošću hrane, životnom sredinom, informatikom i drugim sistemima koji pomažu efikasnosti rada; edukacija omladine i odraslih na efikasnijem menadžmentu, podizanju konkurentnosti, rad na dostizanju poslovne izvrsnosti, smanjenju troškova i očuvanju prirodnih resursa.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

  1. samo ili u zajednici sa drugim organizacijama organizuje seminare, savetovanja, stručne skupove i druge oblike edukacije za sisteme upravljanja i poslovne izvrsnosti;
  2. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti kvaliteta, bezbednosti, zaštite životne sredine i održivog razvoja;
  3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na unapređenje kvaliteta, bezbednosti na radu, zaštite životne sredine, u skladu sa zakonima i naprednom praksom;
  4. organizuje specijaliste i druge stručnjake za rad na edukaciji, auditiranju i ocenjivanju u oblasti unapređenja kvaliteta, bezbednosti na radu, bezbednosti hrane, informatike, zaštite životne sredine;
  5. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu koji se bave ovim oblastima;
  6. organizuje ocenjivanje organizacija i njihovu promociju preko medija i dodelom adekvatnih priznanja;
  7. organizuje dodelu znaka "Proizvedeno u Srbiji" prema kriterijumima.

Podrška radu Udruženja

Potrebu da Republika Srbija ima punopravnog nacionalnog predstavnika u Evropskoj organizaciji za kvalitet (EOQ) podržava MINISTARSTVO PRIVREDE VLADE REPUBLIKE SRBIJE kao i PRIVREDNA KOMORA SRBIJE. Predsednik PKS, gospodin Marko Čadež, u svom pismu podržava aktivnost udruženja na promovisanju kvaliteta i poslovne izvrsnosti.

Pismo podrške upućeno od strane PRIVREDNE KOMORE SRBIJE možete u potpunosti pročitati OVDE


Srpsko udruženje menadžera kvalitetom - član Evropske fondacije

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije (SRMEK) predstavnik je Evropske fondacije za menadžment kvalitetom (EFQM) u Srbiji, čime domaće firme, institucije i pojedinci dobijaju pristup znanju najboljih menadžera na svetu. Uvid u listu svih predstavnika EFQM-a može se videti OVDE


Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije (SRMEK) - članica Evropske organizacije za kvalitet (EOQ)

Dana 27.02.2018. godine Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije (SRMEK) je dobilo zvaničnu potvrdu da je primljeno za punopravnu pridruženu članicu Evropske organizacije za kvalitet (European Organization for Quality - EOQ). Sajtu EOQ organizacije možete pristupiti OVDE